Saturday, 14 January 2012

Australian Week in Barcelona / Setmana Australiana a Barcelona

+Bernat, a bookshop in Barcelona (well, more than a bookshop: restaurant, cafeteria, meeting point, activities,...) organises an Australian week with books, Australian menu and conferences...

+Bernat, una llibreria de Barcelona (realment més que una llibreria: restaurant, cafeteria, lloc de trobada, activitats,...) organitza una setmana australiana amb llibres, un menú australià i conferències...

No comments:

Post a Comment