Sunday, 1 November 2015

Aussie blogger Annabel Candy's Catalan Experience

Catalunya Experience is a programme produced by TV3, a Catalan public TV Station. They show every week the opinion of a guest after visiting some places in Catalonia.

Last week the Catalan host was an actress called Ivana Miño and the guest was Annabel Candy, a blogger from Australia. Her blog is called GetInTheSpot and there she writes about "travel, wellbeing and midlife adventure"

Here you can watch Annabel's experience visiting some impresive spots like Montserrat, Núria, la Pedrera in Barcelona or Carnival in Vilanova.

Australia Opportunities Day (Session about study and work in Australia, 26th Nov, BCN)

Sessió sobre estudi i treball a Austràlia.

Austràlia és una economia angloparlant que ofereix oportunitats en molts sectors laborals. Un dels avantatges d'estudiar a Austràlia és la possibilitat d'obtenir una feina a temps parcial.

Aquesta sessió serà presentada per Sergio Romagosa, David Mas i Joan Parra. Sergio és el propietari i director de TrekYourWay.com, una agència amb anys d'experiència enviant estudiants a Austràlia. David treballa per a SCEI una escola de Melbourne que ofereix diferents cursos (anglès, curs relacionats amb el sector de la sanitat, cursos sobre gestió de projectes i altres àrees profesionals), David també explicarà la seva experiència com a català treballant a Austràlia. Joan és membre d'AuNZ.Cat (The Australian New Zealander Catalan Society), un grup que reuneix australians i neozelandesos que viuen a Catalunya.

Contingut de la sessió


  • Introducció (TrekYourWay, SCEI, AuNZCat). Joan.
  • Mercat de estudi i treball a Austràlia. Experiència i serveis de TYW. Sergio.
  • Diferències culturals (treball, estudi, socials). Serveis de SCEI-Sydney. David.
  • Torn de preguntes

QUAN:   26 de  Novembre, 6 to 7:30 pm
ON: C/Pau Claris 105 BCN
Envieu un missatge aaunzcat@gmail.com per confirmar assistència.

Session about study and work in Australia.

Australia is and advanced English-speaking economy with opportunities in lots of economic sectors. One of the advantadges of studying is Australia is the possibility of getting a part-time job.

This session will be held by Sergio Romagona, David Mas and Joan Parra. Sergio is the owner and director of TrekYourWay.com, an agency with years of experience in sending students to Australia. David works for SCEI, an Australian school which offers different courses (English, Health Care related courses, Project Management, etc), David will also explain his experience as a Catalan working in Australia. Joan is a membre of AuNZ.Cat (The Australian New Zealander Catalan Society), a group which gather Australians living in Catalonia.

Topics of the session


  • Introduction (TrekYourWay, SCEI, AuNZCat). Joan.
  • Australian study and work market. TrekYourWay's experience and services. Sergio.
  • Adjusting to cultural differencies (working, study, social). SCEI's services. David.
  • Q and A

WHEN:   26th November, 6 to 7:30 pm
WHERE: C/Pau Claris 105 BCN
Send a message to aunzcat@gmail.com to confirm you are coming.